• <nav id="2rynn"></nav>
  <tbody id="2rynn"></tbody>
  <dd id="2rynn"></dd>
  <li id="2rynn"><acronym id="2rynn"></acronym></li>
  <th id="2rynn"></th>

    <dd id="2rynn"></dd>

      <rp id="2rynn"></rp>
      <em id="2rynn"></em>
      当前位置: 首页 > 体验 > Indiegogo 众筹指南


      众筹是什么?


      众筹,是个外来词,翻译自 crowdfunding?一词,意思是“大众筹资”,是指用团购+预购的形式,向大家募集项目资金的模式。


      众筹的项目多种多样:唱片、演唱会、电子产品等等。筹集到所设定的目标资金,就代表众筹成功了,成功之后,你会得到相应的回报:唱片、演唱会门票、电子产品。


      相比直接购买,众筹有很大的价格优势,比直接购买便宜不少。但是相应的,你也需要付出很长时间去等待,才能收到相应的产品,甚至众筹失败收不到产品。


      支持众筹一般会遇到以下两种情况:


      1、众筹失败

      如果众筹结束,没有筹集到目标资金,就等于众筹失败了。这时候,钱会自动返还给你。所以不要害怕有去无回。


      2、未按预期发货

      这种情况下,你有两种选择:

      ①选择继续等待。

      ②选择退款。


      3、反悔

      如果你交了钱,支持(购买)了相应套餐,反悔了,在Kickstarter 你可以选择退款,当然,修改套餐也是可以的。


      想要支持众筹项目,有什么必要条件?

      只有1个条件:你要有一张?VISA 或 MasterCard 信用卡。(国内的银联单币信用卡是不能用的)


      (注意:以下所有需要需要填写的信息均为英文)


      一、首先,注册一个Indiegogo账号(有账号的请忽略这一步)

      ????

      ????①进入Indiegogo 官网:www.indiegogo.com


      ????②点击右上角 Sign Up 进入注册页面,如图

      Indiegogo众筹指南


      ?????③如下图,依次填入 名、姓、邮箱、密码

      Indiegogo众筹指南


      ?????④填完后点击红色的按钮完成注册,直接跳转至首页并进入登陆状态。      二、开始支持(购买)


      ????①选择你要支持的产品,并进入相应页面,右侧会有产品目前的众筹状态,包括目标金额、已筹集资金、众筹进度、剩余时间。

      Indiegogo众筹指南


      ????②页面往下拉,是产品详细介绍,右侧有相应的众筹套餐,里面有相应的支持金额、回报产品、发货日期、发货范围(大部分产品都是可以运送到全世界的,也就是可以直邮中国?。?/p>

      Indiegogo众筹指南


      ????③返回页面顶部,点击“CONTRIBUTE NOW”按钮,进入选择套餐界面,如下图

      Indiegogo众筹指南


      ????④点选相应套餐后,进入下一页面,底部有一个金额选择,是额外捐赠,不想捐就不用动。

      Indiegogo众筹指南


      ????⑤页面往下拉,填写收货信息,选择国家后,会显示运费,底部为总金额(套餐价+运费)

      Indiegogo众筹指南


      ????⑥填完个人信息,点击“CONTINUE TO PAYMENT”,进入下一步,填写信用卡信息。

      Indiegogo众筹指南


      ????⑦填完信用卡信息,点击“SUBMIT PAYMENT”,出现感谢页面~成功啦!

      Indiegogo众筹指南


      ????⑧支付成功以后,会给你发邮件,包括产品后续的更新信息和确定发货时间。等待发货吧~


       文章评分
       相关文章
       点评 (9)
        加载更多
        • 赞一下
        • 收藏

        文章评分

        购买商品

        大家都在看

        折扣 体验 新品
        查看全部

        扫码下载极果App

        关注我们

        10bet,10BET,10bo {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}|